Drenth Verkaart Strafrecht advocaat - Karsten Verkaart

mr. K.R. Verkaart

Karsten is een betrokken advocaat die door zijn collega’s wordt gewaardeerd om zijn oneindige geduld. Hij is zeer toegankelijk. Dit helpt cliënten een vertrouwensband met hem op te bouwen. Met hem aan uw zijde tijdens een politieverhoor of zitting, zult u beter in staat zijn goed naar voren te brengen wat u te zeggen heeft.

Door Karstens jarenlange ervaring als strafrechtadvocaat en zijn kennis van het strafrecht zal hij steeds de voor u de best mogelijke uitkomst trachten te bereiken. Karsten weet daarnaast de hoofd- en bijzaken van uw zaak uitstekend te scheiden. De verweren die uw zaak tot een goed resultaat kunnen brengen, zullen daardoor op heldere en nuchtere wijze aan de rechter worden gepresenteerd.

Naast zijn werkzaamheden als advocaat is Karsten lid van de projectgroep “Advocaat op ZSM”. Deze projectgroep heeft in de afgelopen jaren weten te bereiken dat de rechtsbijstand voor aangehouden verdachten op het politiebureau, sterk is geïntensiveerd. Dit betekent dat veel meer mensen kosteloos aanspraak kunnen maken op advies en bijstand van een advocaat.

Curriculum Vitae

 • Strafrechtadvocaat sinds 2007
 • Partner

Rechtsgebieden

Mr. Verkaart heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Hoofdrechtsgebied:

 • Strafrecht

Subrechtsgebieden:

 • Financieel economisch strafrecht;
 • Fiscaal strafrecht;
 • Internationaal strafrecht;
 • Jeugdstrafrecht;
 • Milieu strafrecht;
 • TBS;
 • Uit- en overleveringszaken;
 • Vreemdelingen(straf)recht.

Op grond van deze registratie is mr. Verkaart verplicht ieder kalenderjaar – volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten – tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.