Geweldzaken zijn zaken waarin er geweld is gepleegd of waarmee is gedreigd. Zo kunt u denken aan:

  • Bedreiging;
  • Gewapende overval;
  • Huiselijk geweld;
  • Openlijk geweld;
  • Vernieling;
  • Voetbalvandalisme;
  • (Zware) mishandeling.

Deze opsomming laat zien hoe divers geweldzaken kunnen zijn. De strafeis van het Openbaar Ministerie hangt af van het soort geweldsdelict. Zo zal er een hogere straf worden geëist voor een gewapende overval dan voor een eenvoudige mishandeling.

Vergist u niet dat ogenschijnlijk onschuldige handelingen al snel als geweld wordt gezien. Bijvoorbeeld het afknippen van haren of het in het water duwen van een persoon kan onder omstandigheden ook als een mishandeling aangemerkt.

Ook al lijkt het soms een relatief onschuldig verwijt, desondanks kan een veroordeling erg onaangename gevolgen voor u hebben. U doet er om die reden verstandig aan om ook in een dergelijk geval een strafrechtadvocaat te raadplegen. Deze kan u van deskundig advies voorzien en u eventueel van rechtsbijstand voorzien indien u daadwerkelijk op verdenking van een geweldsdelict voor de rechter dient te verschijnen.