Iedereen kan zich verschrijven, maar wanneer is er nou sprake van fraude? Over het algemeen is er sprake van fraude wanneer u opzettelijk een valse voorstelling van zaken geeft om daarmee economisch voordeel te behalen. Ook is vereist dat het handelen als onrechtmatig of onwettig kan worden aangemerkt.
Drenth & Verkaart Strafrechtadvocaten kan u bijstaan bij verschillende soorten verdenkingen van fraude. Zo kunt u onder andere voor verdenkingen van belegginsfraude, faillissementsfraude, uitkeringsfraude en verzekeringsfraude bij ons terecht. Een advocaat kan proactief uw zaak aanpakken zodat de (financiële) gevolgen tot het minimale beperkt worden, maar biedt ook gedurende de procedure en tijdens de berechting (juridisch) tegengewicht.

Juridisch tegengewicht is nodig omdat gedurende het onderzoek van de FIOD (Financieel Inlichtingen- en Opsporingsdienst) of SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) de nodige druk kan worden uitgeoefend. Onder druk een gestuurde verklaring afleggen kan later grote gevolgen voor u hebben dus het is belangrijk om uzelf in een vroeg stadium te laten bijstaan door een advocaat.

Ook de strafeis van het Openbaar Ministerie dient serieus genomen te worden. Fraude wordt meestal hard aangepakt door het Openbaar Ministerie. Dit kan variëren van torenhoge boetes tot aan jarenlange gevangenisstraffen. De strafeis wordt mede bepaald door de hoogte van het geldbedrag waarmee vermoedelijk gefraudeerd is. Wanneer de strafeis laag uitvalt, dan is het nog steeds belangrijk om u degelijk daartegen te verdedigen omdat een veroordeling wordt meegewogen bij de beoordeling van een aanvraag voor een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag).