Zedenzaken zijn zaken waarbij in strijd met de goede zeden is gehandeld. U kunt hierbij denken aan:

  • Aanranding;
  • Bezit van kinderporno;
  • Seksueel misbruik;
  • Verkrachting.

Zedenzaken zijn vaak emotionele zaken. Niet alleen vanwege het delict, maar ook omdat uw omgeving meestal heftig reageert of zal reageren op de verdenking van het delict. Let op, dan gaat het alleen maar om een verdenking, niet eens een veroordeling. Belangrijk hierbij is om u te laten bijstaan door iemand die niet emotioneel betrokken is bij de zaak en voor u het beste plan van aanpak maakt. U doet er om die reden verstandig aan om ook in een dergelijk geval een strafrechtadvocaat te raadplegen. Deze kan u van deskundig advies voorzien en u eventueel van rechtsbijstand voorzien indien u daadwerkelijk op verdenking van een zedendelict voor de rechter dient te verschijnen.