In de WED (Wet op de Economische Delicten) zijn de vergrijpen volgens het economisch strafrecht strafbaar gesteld. De WED stelt overtredingen van zeer diverse wetten strafbaar. Zo kunt u denken aan:

  • Diergeneesmiddelenwet;
  • Landbouwwet;
  • Luchtvaartwet;
  • Telecommunicatiewet;
  • Wet op het financieel toezicht.

In het economisch strafrecht kan de fase van toezicht al snel overgaan naar de fase van opsporing en vervolging. Voordat u het doorheeft, wordt u als verdachte van een economisch delict aangemerkt. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben. Van belang is dat u deskundig advies inwint om u zich goed mogelijk te kunnen wapenen tegen de macht van toezichthoudende dan wel opsporende instanties. Een strafrechtadvocaat kan voor u uw positie, rechten en gevolgen inzichtelijk maken.