Bijzonder strafrecht is een term om een onderscheid te maken tussen het veel voorkomende commune (gewone) strafrecht en al het andere. Veruit de meeste zaken gaan over huis-tuin-en-keuken-strafrecht. Geweld, zeden, drugs, oplichting etc. Toch is het strafrecht veel breder dan dat. Als bijzonder strafrecht kunnen bijvoorbeeld economische- of milieuzaken worden aangemerkt. Accijnskwesties, overtreding van de milieuvergunning etc.

Het bijzonder strafrecht is dus niets meer dan een verzamelbegrip. Bovendien is de term wat ‘onhandig’ omdat in alle gevallen discutabel is wat als bijzonder kan worden aangemerkt.

Drenth & Verkaart Strafrechtadvocaten heeft veel ervaring met het bijzonder strafrecht: economisch strafrecht, financieel strafrecht, medisch strafrecht, milieustrafrecht en militair strafrecht. Drenth & Verkaart Strafrechtadvocaten staat zowel particulieren, (inter)nationale bedrijf als overheidsdiensten bij. U staat centraal bij ons kantoor. De advocaten kunnen u adviseren hoe u strafrechtelijke problemen kan voorkomen of aanpakken. Zij zullen er niet voor schromen om flinke afstanden af te leggen en zullen u in heel Nederland bijstaan. Neemt u gerust contact op voor een gesprek met een bijzonder strafrecht advocaat.