Onze advocaten hebben zich gespecialiseerd in het jeugd(straf)recht. Ook op jongeren tussen 18 en 23 jaar kan het jeugdstrafrecht van toepassing zijn. Aan de hand van adviezen van deskundigen kan de Rechter bepalen dat iemand – ondanks zijn leeftijd – gedragskundig toch nog als minderjarige moet worden beschouwd. Dit betekent dat zij minderjarigen kunnen bijstaan die worden verdacht van een strafbaar feit. Minderjarigen hebben een bijzondere positie in het Nederlandse strafrecht. In bepaalde gevallen komen jeugdigen voor een zogeheten HALT-afdoening in aanmerking, waarmee wordt voorkomen dat een jeugdige een strafblad krijgt. Onze advocaten geven u hierover graag meer informatie.