U wilt zich laten bijstaan door een strafrecht advocatenkantoor, een kantoor gespecialiseerd in het strafrecht? Ons advocatenkantoor is gespecialiseerd in strafrecht en voor een strafrechtadvocaat bent u dan ook bij ons aan het goede adres. Al onze advocaten zijn strafrechtadvocaten en ons advocatenkantoor heeft actuele kennis in huis.

Ons advocatenkantoor verleent rechtsbijstand als u gehoord moet worden door de politie. Daarbij is het van belang te weten of u wordt gehoord als getuige of als verdachte. Wij zoeken voor u uit of de politie van plan is om u aan te houden en wij houden nauw contact met de Officier van Justitie als u of uw naaste in voorarrest zit.

Als u een strafbeschikking heeft ontvangen, adviseren wij u snel en adequaat over het al dan niet instellen van verzet. Door het aanvaarden van een strafbeschikking krijgt u immers een strafblad en dat kan gevolgen hebben voor een Verklaring Omtrent Gedrag.

Ook bij OM-zittingen of als u een dagvaarding heeft ontvangen voor een zitting bij de Politierechter of de Meervoudige Kamer voorzien wij u van rechtsbijstand. Wij zorgen ervoor dat u inzage krijgt in het politiedossier en bereiden u volledig voor op hetgeen u te wachten staat.