U zoekt een strafrechtadvocaat? Ons kantoor is gespecialiseerd in alle strafzaken en voor een strafrechtadvocaat bent u dan ook bij ons aan het goede adres.

Wij verlenen in onze rol als strafrechtadvocaat rechtsbijstand als u gehoord moet worden door de politie. Daarbij is het van belang te weten of u wordt gehoord als getuige of als verdachte. Wij zoeken voor u uit of de politie van plan is om u aan te houden en wij houden nauw contact met de Officier van Justitie als u of uw naaste in voorarrest zit. Een strafrechtadvocaat is in de eerste dagen na de aanhouding vaak de enige persoon waarmee een arrestant contact mag hebben.

Als u een strafbeschikking heeft ontvangen, is de rol van een strafrechtadvocaat onmisbaar. Wij adviseren u snel en adequaat over het al dan niet instellen van verzet. Door het aanvaarden van een strafbeschikking krijgt u immers een strafblad en dat kan gevolgen hebben voor een Verklaring Omtrent Gedrag. Laat u zich dan ook vooral goed informeren door een strafrechtadvocaat.

Ook bij OM-zittingen of als u een dagvaarding heeft ontvangen voor een zitting bij de Politierechter of de Meervoudige Kamer kan een strafrechtadvocaat u van rechtsbijstand voorzien. Wij zorgen ervoor dat u inzage krijgt in het politiedossier en wij bereiden u volledig voor op hetgeen u te wachten staat.