Het kan voorkomen dat de politie en/of het Openbaar Ministerie u verdenkt van lidmaatschap van een criminele organisatie, bijvoorbeeld als er sprake is van een verdenking van het in een groepsverband plegen van strafbare feiten, zoals handel in verdovende middelen, vervalsen van documenten, fraude, etc.

Als u verdacht wordt van deelname aan een criminele organisatie doet u er goed aan zich te laten bijstaan door een advocaat. Deze verdachten worden door de politie en/of het Openbaar Ministerie namelijk vaak hard aangepakt, terwijl deelname aan een criminele organisatie niet altijd makkelijk te bewijzen is. Onze advocaten adviseren u in het kader van het politieverhoor, in het kader van een verhoor door de Officier van Justitie of op een zitting bij de Rechtbank. Uiteraard kunt u zich ook wenden tot onze advocaten voor advies, zonder dat u door de politie en/of justitie als verdachte bent aangemerkt voor deelneming aan een criminele organisatie.

Deelneming aan een criminele organisatie is strafbaar gesteld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht.