Internationaal strafrecht is het strafrecht dat buiten onze Nederlandse landsgrenzen gaat. Het komt regelmatig voor dat mensen worden geconfronteerd met internationaal strafrecht, bijvoorbeeld als zij als verdachte of als getuige moeten worden gehoord op verzoek van een buitenlandse autoriteit. U krijgt dan te maken met internationaal strafrecht. U ontvangt dan een uitnodiging van de politie, van de Officier van Justitie of van de Rechtspraak. U kunt zich in het kader van internationaal strafrecht laten bijstaan door een Nederlandse advocaat. Zo heeft u inzage in de stukken en kunt u zich goed voorbereiden op het verhoor.

Heeft u nog een openstaande strafzaak in het buitenland of moet u nog een straf uitzitten in het buitenland? Of bent u in het buitenland gedetineerd en heeft u aantoonbare binding met Nederland en wilt u daarom uw straf in Nederland uitzitten? Ook in het kader van deze zaken kunnen onze advocaten u van rechtsbijstand voorzien. Wij werken in het kader van het internationaal strafrecht ook samen met kantoren in het buitenland.