Het jeugdstrafrecht is van toepassing op jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud. Ook kunnen personen in de leeftijdscategorie van 19 tot 23 jaar middels het adolescenten-strafrecht op basis van hun persoonlijkheid als minderjarige berecht worden. Kinderen die jonger dan 12 jaar oud zijn, kunnen niet strafrechtelijk vervolgd worden. Wel kunnen zij aangehouden en verhoord worden.

Een strafrechtelijk onderzoek en berechting brengen veel emoties met zich mee. Niet alleen voor het kind, maar ook voor de ouders. Verschillende instanties komen met het kind in contact om een advies uit brengen. In deze heftige stormachtige tijd is het belangrijk dat het kind bijgestaan wordt door iemand die niet emotioneel verbonden is aan de zaak, juridisch onderlegd is en voor de belangen van het kind strijdt.

Zoekt u in het jeugdstrafrecht een advocaat? Neemt u gerust contact op met Drenth & Verkaart Strafrechtadvocaten. Wij hebben gespecialiseerde jeugdstrafrechtadvocaten in huis die u hierbij uitstekend van dienst kunnen zijn.