Strafzaken waarbij het gaat om een medisch aspect vallen binnen het medisch strafrecht. Zo kunt u denken aan:

  • Een alternatief genezer die een behandeling voorschrijft terwijl diegene daarvoor niet deskundig is;
  • Een arts die een operatie fout uitgevoerd heeft;
  • Een arts of deskundige die verkeerde medicatie toedient;
  • Euthanasie door iemand die daartoe niet bevoegd is.

Het is voor iemand die in de geneeskundige zorg werkt lastig om zijn of haar positie te bepalen in een strafrechtelijk onderzoek. Een voorbeeld hiervan is de vraag hoe het beroepsgeheim zich verhoudt tot het strafrechtelijk onderzoek. Niet alleen voor u is het lastig, maar ook de politie heeft gewoonlijk niet veel ervaring met het medisch strafrecht. Dit kan tot gevolg hebben dat er onnodige misverstanden bestaan. U doet er om die reden verstandig aan om in een dergelijk geval een gespecialiseerd strafrechtadvocaat te raadplegen. Deze kan u van deskundig advies voorzien en u eventueel van rechtsbijstand voorzien indien u daadwerkelijk op verdenking van overtreding van het medisch strafrecht voor de rechter dient te verschijnen.