Het milieu wordt door veel wetgeving beschermd. Indien een geringe overtreding van milieuwetgeving wordt begaan dan zal dat doorgaans worden afgedaan met een bestuursrechtelijke sanctie. Grotere overtredingen komen in het strafrechtelijk traject terecht. Hierbij kunt u denken aan:

  • Asbest en overige afvalstoffen;
  • Bodemverontreiniging;
  • Handelen zonder of in strijd met milieuvergunning;
  • Verontreiniging oppervlaktewater;
  • Vervoer gevaarlijke stoffen.

Belangrijk om op te merken is dat veelal het bedrijf voor de overtreding van milieuvoorschriften vervolgd wordt, maar dat brengt niet met zich dat u zelf buiten schot blijft. De sancties kunnen ook vergaande gevolgen hebben. Zo kan uw bedrijf tijdelijk worden stilgelegd. Ook kan de rechterlijke uitspraak publiekelijk bekend worden gemaakt. De belangen van u en uw bedrijf staan op het spel. U doet er om die reden verstandig aan om ook in een dergelijk geval een strafrechtadvocaat te raadplegen. Deze kan u van deskundig advies voorzien en u eventueel van rechtsbijstand voorzien indien u daadwerkelijk op verdenking van een milieudelict voor de rechter dient te verschijnen.

Daarnaast is het belangrijk om op te merken dat het milieustrafrecht voornamelijk beïnvloed wordt door Europese richtlijnen. De advocaten van Drenth & Verkaart Strafrechtadvocaten zijn van de Nederlandse milieuvoorschriften en Europese richtlijnen zeer goed op de hoogte waardoor zij u van deskundig advies kunnen voorzien.