Indien een militair verdacht wordt een strafbaar feit te hebben gepleegd, dan kan het Openbaar Ministerie diegene vervolgen op basis van het militair strafrecht. Daarvoor is niet relevant of het vermoedelijke strafbaar feit gedurende of buiten de uitoefening van zijn werkzaamheden als militair is gepleegd.

Militair strafrecht is een zeer specialistisch rechtsgebied. U doet er om die reden verstandig aan om in een dergelijk geval een strafrechtadvocaat te raadplegen. Deze kan u van deskundig advies voorzien en u eventueel van rechtsbijstand voorzien indien u daadwerkelijk op verdenking van een strafbaar feit (op basis van het militair strafrecht) voor de rechter dient te verschijnen.