Onder het mom ‘misdaad mag niet lonen’ zijn politie en justitie de laatste jaren steeds voortvarender als het gaat om het ontnemen van geld dat volgens justitie is verdiend met het plegen van strafbare feiten. ‘Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel’ wordt dat genoemd, oftewel het ontnemen van ‘misdaadgeld’. Meestal wordt door de politie en/of het Openbaar Ministerie een schatting gemaakt van het wederrechtelijk verkregen voordeel en wordt dit verdiende geld in een ontnemingsprocedure afgepakt. Soms lopen deze procedures van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel samen met een verdenking van een strafbaar feit, zoals het telen van hennep. Het komt ook voor dat deze ontnemingsprocedures op zichzelf staan. Onze advocaten adviseren u graag over procedures van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en helpen u kritisch te kijken naar de gemaakte berekeningen.