Steeds vaker beslist het Openbaar Ministerie om een straf op te leggen, zonder dat bij de strafoplegging een rechter betrokken is. Hoewel mensen zich dit niet realiseren, leidt het accepteren van een strafbeschikking veelal tot een strafblad, met alle gevolgen van dien, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

U kunt met een strafbeschikking onder andere een boete, een werkstraf en/of een rijontzegging opgelegd krijgen. Ook andere maatregelen of aanwijzingen zijn mogelijk. Nadat de strafbeschikking aan u is uitgereikt, heeft u 14 dagen de tijd om daartegen verzet in te stellen. Het verzet wordt beoordeeld door het Openbaar Ministerie en daarna voorgelegd aan een onafhankelijke rechter. Als u niet tijdig verzet instelt, wordt de strafbeschikking definitief. Schakel daarom tijdig een advocaat in.