Tag: NVWA

Wat te doen bij een inval in je bedrijf? Rechten en plichten

Bron: www.taxipro.nl

De kans op een inval door een opsporingsdienst als die van de FIOD, Inspectie SZW, ILT of NVWA is zeer klein bij de meeste ondernemingen. Maar als het gebeurt, dan kunnen de gevolgen van eventueel verkeerd handelen erg groot zijn. Daarom is het goed om te weten wat je rechten en plichten zijn en wat je moet doen om eventuele schade te beperken. Ook als je volledig onschuldig bent aan bijvoorbeeld faillissements-, belasting- of voedselfraude. Want je hoeft niet altijd zélf de verdachte te zijn.

[……….]

„Als een dergelijke dienst binnenvalt is het heel belangrijk om meteen vragen te stellen wat ze komen doen”, vertelt advocaat Ronald Drenth. „Want bij een controle en toezicht is meewerken verplicht. Maar dat geldt niet bij opsporing. Dus als er een verdenking bestaat jegens iemand, ben je niet verplicht mee te werken aan de bewijslast.”

[……….]

Lees het hele artikel op www.taxipro.nl