Tag: oefenrechtbank

Introductieweekend Juridische Faculteit

Mr. Verkaart coachte de studenten in de strafrechtcasus

Introductieweekend Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam


De oefenrechtbank

Nadat alle eerstejaarsstudenten hadden genoten van hun ontbijt, kwamen de rechters en advocaten na een lange reis aan in Epe. Traditioneel vindt op deze dag altijd de oefenrechtbank plaats, een eerste mogelijkheid voor studenten om te zien waar hun studie hen in de praktijk zou kunnen brengen.

De helft van de groep zou een strafrechtcasus krijgen en de andere helft kreeg een privaatrechtcasus. Elke groep werd begeleid door een rechter of advocaat, die de studenten door de vele pagina’s van de door hen meegebrachte wetboeken leidden. Uiteindelijk was het de bedoeling dat uit elke groep een aantal studenten als advocaat, OvJ en rechter zouden optreden, wat met veel enthousiasme werd onthaald door de studenten.

De meegereisde rechters en advocaten waren op dit vlak van vitaal belang, en hebben de studenten een kijkje in de keuken gegeven, door hen te begeleiden bij het behandelen van de casus en de mondelinge behandeling voor de medestudenten.

De strafrechtzitting werd als eerste behandeld. Er werd een oefenrechtbank gemaakt met behulp van tafels en stoelen en vanzelfsprekend waren er ook heuse toga’s aanwezig. Dit zorgde voor een mooie setting. De rollen van de rechter, de OvJ en de advocaat werden gespeeld door de studenten, en ook de rol van verdachte werd door een student gespeeld. Hoewel er soms enige verwarring ontstond over de vraag wie op welk moment wat moest zeggen, deden de dappere studenten het uitstekend. Het hele proces was enorm leerzaam voor de studenten.

Nadat de rechters uitspraak hadden gedaan in de strafrechtzitting, begon de civiele zitting. De advocaten van de twee partijen werden gespeeld door de studenten. De rechters werden gespeeld door twee begeleiders. Ook deze zitting verliep erg vloeiend, met als extra toevoeging dat de studenten nu een uitspraak kregen van een rechter uit de beroepspraktijk. Na afloop van de civiele zitting was de oefenrechtbank afgelopen en konden de studenten genieten van hun welverdiende lunch. De oefenrechtbank was een groot succes en deze traditie zal een plek blijven hebben binnen de JFR.

Onze dank gaat uit naar de rechters en advocaten die tijd hebben gemaakt om de studenten te helpen, en hen met veel toewijding hebben begeleid!

bron: www.jfr.nl