U bent gedagvaard voor de meervoudige kamer. Dit houdt in dat 3 rechters uw zaak gaan beoordelen. Wij bestuderen het dossier, bepalen samen met u de strategie en welke getuigen eventueel te horen, bereiden u voor op de zitting en staan u bij tijdens deze zitting. Afhankelijk van uw inkomen en de aard van de zaak kan dit vaak grotendeels door de overheid worden gefinancierd.