U heeft een boete ontvangen. Als deze boete een strafbeschikking is, heeft u 14 dagen de tijd om in verzet te gaan. Als u de boete betaalt of geen actie onderneemt, staat uw schuld vast en wordt er een aantekening gemaakt op uw justitiële documentatie (strafblad). Ook als de boete relatief laag is kan het daarom belangrijk zijn advies in te winnen van een deskundige advocaat om een inschatting te maken van de slagingskansen van een verzet.

Wij kunnen namens u verzet in stellen. De officier van justitie beoordeelt de zaak dan opnieuw. Vaak besluit de officier van justitie dan de zaak aan de rechter voor te leggen. U heeft dan de kans om samen met één van onze advocaten uw verhaal te doen en uit te leggen waarom de strafbeschikking ten onrechte is uitgevaardigd.