Als u vastzit zijn er veel dingen waar u geen controle over heeft. Wij begrijpen dat u voor uw rechten wil opkomen. In veel penitentiaire kwesties staan bezwaar- en beklagprocedures open. Onze advocaten beschikken over de kennis van het detentierecht om u te adviseren over de slagingskans van uw klacht en u bij te staan in een procedure tegen de selectiefunctionaris of directeur. Omdat u vast zit kan dit in veel gevallen gratis.